Referens lista

 • Hala ,,Kalija” – Podgorica;
 • Skladišni objekat – Bar;
 • Skladišni objekat - Komunalno H.Novi;
 • Tržni centar II - faza Žabljak.
 • Salon automobila „Taxi - more” – Igalo;
 • Proizvodna hala „Progres” – Nikšić;
 • Skupština opštine - H. Novi;
 • Proizvodna hala – Radulović, Nikšić;
 • Fiskulturna sala – Kolašin;
 • Agencija za ljekove – Podgorica;
 • Hotelski komleks – Lazaret, Meljine.
 • Toranj - Dajbabska gora, Podgorica – Agencija za elektronske komunikacije.
 • Stambeno poslovni objekat blok VI Podgorica - Cijevna comerc;
 • Stambeno poslovni objekat blok VII Podgorica – LMK;
 • Stambeno poslovni objekat Ibon – Nikšić;
 • Hotel Sokoline, Danilovgrad.
 • Vila Kušnjerov, Reževići;4
 • Komleks stambenih objekata Lastva, Budva;
 • Poslovno stambeni objekat Viking – Nikšić;
 • Privatni stambeni objekati Nikšić, Podgorica, Budva.
 • Poslovno stambeni objekat – Budva;
 • Poslovno stambeni objekat – Podgorica;
 • Poslovno stambeni objekat – Podgorica;
 • Privatni stambeni objekti Nikšić, Podgorica.
 • Jaz, Nikšić, Budva, Podgorica, Mojkovac, H.Novi, Kotor, Žabljak.
 • Orah, Rmuš, Spalevići, Bistrica – Hidroenergija;
 • Bistrica Majstorovina – Sistem - MNE, Podgorica.
 • VJETROELEKTRANA KRNOVO - PORR Austria

KONTAKT INFORMACIJE

Izvršni direktor dr Drago Miljanić dipl.inž.maš.

Kontakt

Telefon: 00382 40 255-704, 040 255-714
Mob: 00382 (0)69 026-631, 068 026-025
E-mail: mconstructionmne@gmail.com

Mapa

Adresa kompanije:

Naselje: Budo Tomović b.b
81400
Nikšić
Crna Gora